'; 3 KOMMUNER. 30 PERSONER. 30 DAGER. | cNyeAsker

3 KOMMUNER. 30 PERSONER. 30 DAGER.

 

Hva skjer når 3 ordførere, en kunstner, en it-konsulent, en kunstløper, en prest, en lærer, en elev, en rektor og 20 andre inviterer oss inn i sin hverdag og forteller om sin 30-dagers endringsreise innen klima? Det er dette som er cNyeAsker!

.

FORDI FOLK ER DE SOM KAN GJØRE EN FORSKJELL

Røyken, Hurum og Asker blir snart én kommune med en offensiv klima- og miljøsatsing. cNyeAsker skal være med å akselerere arbeidet med å nå klimamålene, og samtidig være en måte å samle innbyggerne i de tre kommunene i et felles prosjekt. Målet med cNyeAsker er å få frem at det er folkene som er det Nye Asker, og det er folkene som er løsningen på klima- og miljøutfordringene.

30 personer tar klimaarbeidet i egne hender i 30 dager!

 

SLIK FUNGER DET!

Hver deltager velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise. For å gjøre reisen så innholdsrike og spennende som mulig blir deltagerne fulgt opp med e-poster med forskning, råd, tips og inspirasjon. Underveis deler deltagerne sine tanker og historier med hverandre og med omverden på denne digitale fortellerplattformen. En viktig del av dette eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

Etter 30 dager er noe forandret!

 

DE STORE SAMMENHENGENE

Kan vi endre samfunnet så raskt og i så stor skala som klimaendringene krever? Dette er sannsynligvis det viktigste spørsmålet i vår tid. Mange mener at svaret ligger i endret adferd, for eksempel å sykle, resirkulere, slå av lysene eller dyrke egen mat. Andre peker på behovet for samfunnsendringer, som flere sykkelveier, gjenbruksmote, reguleringer og lover.

Vel, vi trenger begge, og bak begge må det stå dedikerte mennesker som tar ansvar for å skape en verden som er mer klimavennlig og rettferdig. Samfunnsendringer kan skje veldig raskt dersom folk tar aktivt del i endringen. Ikke bare fordi våre valg i seg selv er viktig, men fordi de starter nye samtaler og endrer hvordan vi forstår samfunnsendringer.

Vi tror at verden fort kan endre seg i en klimavennlig retning, når vi først har passert vippepunktet i samfunnet. Vi tror også at helt vanlige enkeltpersoner kan spille en nøkkelrolle i dette skiftet.

 

FORANKRING

cNyeAsker er et prosjekt levert av cCHANGE i samarbeid med Asker kommune, Røyken kommune og Hurum kommune.

 

Back